Co to jest outsourcing pracowniczy?

Outsourcing pracowniczy nie ma swojej własnej definicji prawnej. Samo słowo outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem terminu outside-resource-using. Pojęcie to oznacza wydzielenie ze struktury firmy określonych funkcji, zadań i czynności i przekazanie ich do realizacji podmiotowi zewnętrznemu

Zgodnie z nazwą, leasing pracowniczy dotyczy więc sytuacji wynajmu pracowników, których oddelegowuje się do wykonania konkretnych zadań. Można „wypożyczyć” ich od innego przedsiębiorstwa (firmy outsourcingowej) lub skorzystać z usług agencji zatrudnienia. To drugie rozwiązanie jest najczęściej spotykanym typem współpracy. Jej podstawą jest specjalna umowa podpisywana zarówno przez pracownika, jak i korzystającego z leasingu pracodawcy.