Rekrutacja stała

2021-02-02T10:13:01+00:00Uncategorized|

Rekrutacja stała W zakresie rekrutacji stałej nasza Agencja pomaga znaleźć odpowiedniego kandydata na określone przez Państwa stanowisko pracy. Prowadzimy projekty rekrutacyjne na stanowiska różnych szczebli (niskie, średnie jak i wyższe – specjalistyczne). Każdy z [...]

Co to jest outsourcing pracowniczy?

2021-02-02T10:07:57+00:00Uncategorized|

Co to jest outsourcing pracowniczy? Outsourcing pracowniczy nie ma swojej własnej definicji prawnej. Samo słowo outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem terminu outside-resource-using. Pojęcie to oznacza wydzielenie ze struktury firmy określonych funkcji, zadań [...]

Czym jest praca tymczasowa?

2021-02-02T10:08:18+00:00Uncategorized|

Czym jest praca tymczasowa? Zgodnie z art. 2 powyższego aktu prawnego praca tymczasowa definiowana jest jako wykonywania na rzecz danego pracodawcy użytkownika przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, zadań, które spełniają łącznie następujące [...]