Project Description

Praca tymczasowa

Podstawowym dokumentem regulującym usługę pracy tymczasowej jest Ustawa z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnieniu pracowników tymczasowych.

W przypadku leasingu pracowniczego w umowie o pracę tymczasową wskazuje się trzy podmioty: pracownika tymczasowego, agencję pracy tymczasowej oraz klienta, zwanego Pracodawcą Użytkownikiem. Ustawa ogranicza długość zatrudnienia w oparciu o pracę tymczasową – pracownik tymczasowy nie może być zatrudniony u konkretnego pracodawcy użytkownika, a także przez konkretną agencję pracy, przez okres dłuższy niż 18 miesięcy.

W przypadku outsourcingu nie ma takich ograniczeń. Stronami umowy jest agencja i pracownik przez nią zatrudniony do realizacji projektu. Outsourcer jest jego faktycznym i formalnym pracodawcą. Usługa outsourcingu nie jest też unormowana odrębnym aktem prawnym – podlega regulacjom kodeksu cywilnego.

  • Podmiot umowy – Agencja Pracy Tymczasowej – Pracodawca Użytkownik,
  • Podstawa prawna – Ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych,
  • Strony stosunku pracy – Agencja Pracy Tymczasowej – Pracodawca Użytkownik – Pracownik Tymczasowy,
  • Maksymalny okres zatrudnienia – 18 miesięcy w ciągu kolejnych 36 miesięcy,
  • Wynagrodzenie za pracę – Tożsame z wynagrodzeniem pracowników etatowych pracodawcy użytkownika,
  • Kierownictwo – Pracownik tymczasowy świadczy pracę na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.